ELEKTROMIOGRAFIA

Czynność mięśnia wiąże się ze zmianami jego aktywności bioelektrycznej, którą zarejestrować można w postaci wielkości i częstotliwości zmian napięcia elektrycznego. Te cenne dane, zebrane w sposób nieinwazyjny podczas zadanej czynności ruchowej, dają interesujący trenera i sportowca obraz. Uwidocznić można m.in. proces postępującego zmęczenia, sekwencje „włączania się” i „wyłączania” różnych mięśni w danym ćwiczeniu (koordynacja grup mięśniowych) czy asymetrię funkcjonalną analogicznych mięśni lewej i prawej strony ciała. EMG stosuje się także w charakterze „trenażera” ze sprzężeniem zwrotnym (biofeedback), gdzie zawodnik ma za zadanie uzyskiwać napięcie mięśni o określonej wielkości.

W naszym laboratorium dysponujemy bezprzewodowym przenośnym sytemem EMG MyoMuscle (Noraxon, USA). Mamy możliwość rejestracji sygnału z 16 kanałów (czyli 16 grup mięśniowych) jednocześnie. System składa się z bardzo małych i lekkich czujników mocowanych na ciele zawodnika tuż obok elektrod przyklejonych na skórze, z odbiornika sygnałów i zaawansowanego oprogramowania pozwalającego na obróbkę surowego sygnału i wielostronną analizę wg potrzeb. W przypadku rejestracji w czasie rzeczywistym zasięg aparatury to 100 m. Można też użyć dataloggera (wówczas nie ma limitu odległości) celem zarejestrowania aktywności mięśni, by następnie wytransferować dane do komputera.