DENSYTOMETRIA – ocena ryzyka osteoporozy

Badania densytometryczne wykonywane w Laboratorium Analizy Ruchu Człowieka

przeprowadzane są na profesjonalnym i nowoczesnym densytometrze Lunar Prodigy firmy GE Healhcare.  Urządzenie jest rodzajem wyspecjalizowanego aparatu rentgenowskiego  opartego na metodzie absorpcjometrii promieniowania rentgenowskiego o   dwóch energiach (DXA, ang.dual X-ray absorptiometry).  Dzięki temu, możemy  szczegółowo ocenić gęstość mineralną kości oraz ryzyko osteoporozy i złamań kości na jej skutek.

CO MIERZYMY ?

  • Gęstość mineralną obszarów kostnych stosowanych w diagnozie osteoporozy ( odcinek lędźwiowy kręgosłupa, szyjka kości udowej lub kość przedramienia),
  • ryzyko osteoporozy oraz złamań osteoporotycznych

 

Do przeprowadzenia badania densytometrycznego zapraszamy szczególnie osoby z grupy ryzyka np. kobiety po menopauzie lub osoby ze wskazaniami lekarskimi.