BADANIA TERENOWE

Laboratorium Analizy Ruchu Człowieka

Oferujemy szereg badań terenowych, dopasowywanych do indywidualnych potrzeb klientów. Wykorzystanie mobilnej wersji aparatury daje możliwość kompleksowej analizy poszczególnych parametrów w rzeczywistych warunkach treningowych. Oferta dopasowywana jest do potrzeb klienta i ustalana wspólnie z nim. 

Nasi eksperci wielokrotnie przeprowadzali badania podczas zgrupowań czy też zawodów sportowych, wykorzystując nowoczesne systemy pomiarowe.

W każdej praktycznie dyscyplinie sportu o wyniku decyduje forma (technika) ruchu – jego precyzja, płynność, powtarzalność i inne właściwości czasowe i przestrzenne. Współcześnie, oprócz jakościowej oceny ruchu na bazie doświadczenia trenera, mamy do dyspozycji narzędzia pozwalające precyzyjnie opisać ruch w sposób obiektywny i wymierny ilościowo. Można dzięki temu śledzić m.in. zmiany techniki sportowej w kolejnych etapach szkolenia, okresach treningowych czy pod wpływem zmian zmęczeniowych w określonych ćwiczeniach.

Nasze laboratorium dysponuje następującymi systemami pozwalającymi na pomiary w warunkach treningowych lub w laboratorium:

1. MyoMotion (Noraxon, USA) na bazie czujników inercyjnych zakładanych na 16 segmentów ciała.
2. OptimEye S5 (Catapult, Australia) na bazie współpracy czujnika ruchu z satelitami.
3. BioHarness (Zephyr, USA) na bazie transmisji bezprzewodowej wielkości kinematycznych i fizjologicznych.
4. FitLight Trainer (Fitlight Sports Corp., Canada) wykorzystujący świetlne czujniki do treningu i testów kondycyjno-koordynacyjnych.
5. SmartJump (Fusion Sport, Australia) w postaci maty rejestrującej parametry kontaktu z podłożem podczas skoków i biegu.
6. TC Timing System (Brower Timing Systems, USA) – zestaw lekkich, przenośnych fotokomórek.